Emner: BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMD-MEDBI Masterprogram i biomedisin


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2011


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: