Emner: NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-NOLIS Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2010


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: