Emner: NUTR115 Ernæringsbiokjemi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMD-NUHUM Bachelorprogram i ernæring


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMD-NUHUM Bachelorprogram i ernæring

Aktivt fra 2014


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: