Emner: PHYS102 Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-PHYS Bachelorprogram i fysikk


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: