Emner: PSYK250 Bacheloroppgave i generell psykologi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-PSYK Bachelorprogram i generell psykologi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-PSYK Bachelorprogram i generell psykologi

Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: