Emner: SANT104 Kultur, mening og kommunikasjon


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-SANT Bachelorprogram i sosialantropologi Vår 2022


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier
BASV-SANT Bachelorprogram i sosialantropologi Vår 2022
ÅRSV-SANT Årsstudium i sosialantropologi

Aktivt fra 2010


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: