Emner: SOS103 Samfunnsstrukturer i endring


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-SOS Bachelorprogram i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2022


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier
BASV-SOS Bachelorprogram i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2022
ÅRSV-SOS Årsstudium i sosiologi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: