Studieprogram: BASV-GEOG Bachelorprogram i geografiInneholder emner (i 2023):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
GEO110 Kartografi og tematiske kart
GEO111 Landformdannende prosesser Vår 2023
GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi
GEO124 Regional utvikling
GEO125 Økonomisk globalisering, produksjonssystemer og miljø
GEO131 Mat, miljø og bærekraftig utvikling Høst 2023
GEO204 Kvantitativ metode Vår 2023
GEO206 Kvalitativ analyse
GEO212 Terrestriske klima- og miljøendringer
GEO222 Sustainability in an Urbanising World Vår 2023
GEO291 Naturgeografisk feltkurs
GEO292 Regionalgeografisk feltkurs
GEO293 Miljøgeografisk feltkurs Vår 2023
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: