Studieprogram: BASV-INFO Bachelorprogram i informasjonsvitenskapInneholder emner (i 2023):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
INFO100 Innføring i informasjonsvitenskap
INFO104 Formelle metoder for informasjonsvitenskap Vår 2023
INFO110 Informasjonssystemer
INFO125 Datahåndtering Høst 2023
INFO132 Innføring i programmering
INFO135 Viderekommende programmering
INFO162 Innføring i HCI Høst 2023
INFO180 Metoder i kunstig intelligens
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: