Studieprogram: BASV-MEVI Bachelorprogram i medier og kommunikasjonInneholder emner (i 2023):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
MEVI101 Medier: Institusjoner og bransjeforståelse
MEVI102 Mediebruk: Teori og metode
MEVI103 Film, TV og visuell kultur: Fortolkning og analyse
MEVI104 Retorikk og strategisk kommunikasjon

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: