Studieprogram: MAPS-PSYK Masterprogram i psykologiInneholder emner (i 2023):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
MAPSYK301 Perspektiv i psykologisk vitenskap
MAPSYK302 Forskningsmetoder
MAPSYK304 Forskningsperspektiv innenfor sosial- og kognitiv psykologi: Kultur, bærekraft og turistopplevelsen
MAPSYK319A Behavioral Neuroscience 1: Biological Psychology
MAPSYK332 Menneskelige faktorer i kritiske situasjoner
MAPSYK333 Kognitivt mangfold på tvers av kultur, språk og tid
MAPSYK336 Kognitiv nevrovitenskap
MAPSYK351A Forskningspraksis 1
MAPSYK360 Masteroppgave i psykologi

Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: