Emner: MAPSYK323 Praktisk utviklingsarbeid og rollen som intern og ekstern utviklingsagent: studentfirma


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-AOP Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi Fagfellevurdering - master i arbeids- og organisasjonspsykologi 2023 - Høst 2023


Tilhører studieprogram (i 2023):Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: