Emner: PSYK200 Ledelsespsykologi


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-AOP Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi Fagfellevurdering - bachelor arbeids- og organisasjonspsykologi 2023 - Høst 2023


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-AOP Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi Fagfellevurdering - bachelor arbeids- og organisasjonspsykologi 2023 - Høst 2023

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: