Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
BAR 2 Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 2. semester
DES100 Introduksjon til design
DOR110 Materiallab
DOR200 Designstrategier og prosesser
DOR222 Form og anvendt estetikk
DOR240 Portfolio og formidling
DOR245 Fokusområde innen interiørarkitektur og møbeldesign
MAR 1 Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 1. semester
MAR 2 Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 2. semester
MAR 2 Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 2. semester
MAV 1 Master visuell kommunikasjon, 1. semester
MAV 2 Master visuell kommunikasjon, 2. semester
MAV 2 Master visuell kommunikasjon, 2. semester
MEME102 Introduksjon i keramikk og leire
MEME106 Introduksjon i grafikk
MEME302 Introduksjon i keramikk og leire
MEME306 Introduksjon i grafikk
MUG105 Music in World Cultures
MUG105 Music in World Cultures Vår 2022
MUTP105 Samspill i musikkterapigrupper
MUTP202 Samfunnsmusikkterapi
MUTP303 Musikkterapeutisk profesjonskunnskap
MUV280 Popular Music Studies
MVK100 Innføring i musikkvitenskap
MVK101 Musikkproduksjon
MVK101 Musikkproduksjon Vår 2022
MVK102 Å skrive om musikk Høst 2022
MVK104 Griegstudier
MVK105 Innføring i norsk folkemusikk
MVK110 Hovedinstrument musikkvitenskap
MVK110 Hovedinstrument musikkvitenskap
MVK210 Music, Gender and Sexuality Vår 2022
MVK210 Music, Gender and Sexuality Høst 2022
MVK250 Bacheloroppgave i musikkvitenskap
PRO202 Malleable Mass
PRO210 Stemninger
PRO211 Mediert Evidentia
PRO310 Stemninger
PRO311 Mediert Evidentia
VIS100 Elementer og prinsipper i visuell kommunikasjon
VIS110 Typografi og meningsskaping
VIS200 Designsystemer og interaksjon
VIS210 Redaksjonell design og designjournalisme
VIS210 Redaksjonell design og designjournalisme
VIS240 Portfolio og formidling
VIS245 Fokusområde innen visuell kommunikasjon
Logo Universitetet i Bergen

© 2023 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling