Logg inn (ansatte)
English



UiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Institutt for samfunnspsykologi Vår 2023
Emner Se evaluering
(3-årlig)
MAPSYK301 Perspektiv i psykologisk vitenskap
MAPSYK302 Forskningsmetoder
MAPSYK323 Praktisk utviklingsarbeid og rollen som intern og ekstern utviklingsagent: studentfirma Vår 2023
MAPSYK333 Kognitivt mangfold på tvers av kultur, språk og tid
PROPSY307 Skole- og opplæringspsykologi Høst 2023
PROPSY307 Skole- og opplæringspsykologi Vår 2023
PROPSY308 Personlighetspsykologi
PROPSY309 Sosialpsykologi Vår 2023
PROPSY309 Sosialpsykologi
PROPSY309 Sosialpsykologi
PROPSY311C Psykologen som leder Vår 2023
PROPSY315 Samfunnspsykologi Vår 2023
PRPSYK302 Utviklingspsykologi
PSYK106 Personalpsykologi
PSYK106 Personalpsykologi Vår 2023
PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie
PSYK117 Innføring i operativ psykologi og menneskelige faktorer i operative situasjoner Vår 2023
PSYK200 Ledelsespsykologi Vår 2023
PSYK201 Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi Vår 2023
PSYK201 Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
PSYK202 Metode
PSYK206 Artikkellesning i generell psykologi
PSYK210 Nyere teoretiske, metodiske og empiriske bidrag i arbeids- og organisasjonspsykologi Vår 2023
PSYK210 Nyere teoretiske, metodiske og empiriske bidrag i arbeids- og organisasjonspsykologi
PSYK302G Fordypningskurs i kultur og psykopatologi; mental helse i et krysskulturelt perspektiv Vår 2023
PSYK302G Fordypningskurs i kultur og psykopatologi; mental helse i et krysskulturelt perspektiv
PSYKSEM Gruppeledelse og tilbakemelding i seminar
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring