Emner: RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam


Tilhører studieprogram (i 2019):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-RELV Bachelorprogram i religionsvitenskap
MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap
MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk
ÅRHF-RELV Årsstudium i religionsvitenskap

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: