Studieprogram: BAPS-PED Bachelorprogram i pedagogikkInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
PED110 Innføring i pedagogikk Høst 2021
PED111 Pedagogisk filosofi
PED112 Pedagogiske perspektiv på læring
PED113 Læring i og for arbeidslivet
PED200 Education in a Changing Society Høst 2021
PED212 Bacheloroppgave i pedagogikk
PSYK202 Metode Vår 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: