Studieprogram: MAHF-LING Masterprogram i lingvistikkInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
DASP307 Språkvitenskapelig skriving for master- og PhD-studenter Vår 2021
LING305 Lingvistikk: Moderne grammatisk og semantisk teori Vår 2021
LING306 Eksperimentell psykolingvistikk
LING310 Datalingvistiske modeller og bruksområder Høst 2021
LING311 Metode for språklige mastergrader
LING350 Lingvistikk mastergradsoppgave
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: