Studieprogram: PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanningInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
BIODID220-P Innføring i biodidaktikk
DIDAENG1 Engelskdidaktikk 1
DIDAENG2 Engelskdidaktikk 2
DIDAFIL1 Filosofididaktikk 1
DIDAFIL2 Filosofididaktikk 2
DIDAFRAN1 Franskdidaktikk 1
DIDAFRAN2 Fransk didaktikk 2
DIDAGEO1 Geografididaktikk 1
DIDAGEO2 Geografididaktikk 2
DIDAHIS1 Historiedidaktikk 1
DIDAHIS2 Historiedidaktikk 2
DIDAHUM1 Fagtekst og skriveveiledning
DIDAHUM2 Fagsamtale og muntlig formidling
DIDAIT1 IT-didaktikk 1
DIDAMEVI1 Mediefagsdidaktikk 1
DIDAMEVI2 Mediefagsdidaktikk 2
DIDAMEVI4 Mediefagsdidaktikk 4
DIDANOR1 Nordisk fagdidaktikk for PPU 1
DIDANOR2 Nordisk fagdidaktikk for PPU 2
DIDANORAN1 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 1
DIDANORAN2 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 2
DIDAPSYK1 Fagdidaktikk i psykologi - første semester
DIDAPSYK1B Fagdidaktikk i psykologi, fordypningsemne - første semester
DIDAPSYK2 Fagdidaktikk i psykologi - andre semester
DIDAPSYK2B Fagdidaktikk i psykologi, fordypningsemne - andre semester
DIDAREL1 Fagdidaktikk i religionsvitenskap 1 (for videregående skole)
DIDAREL2 Fagdidaktikk i religionsvitenskap 2 (for ungdomstrinnet)
DIDASAK1 Samfunnskunnskapsdidaktikk 1
DIDASAK2 Samfunnskunnskapsdidaktikk 2
DIDASAK3 Samfunnskunnskapsdidaktikk 3
DIDASAK4 Samfunnskunnskapsdidaktikk 4
DIDASPA1 Spanskdidaktikk 1 Høst 2021
DIDASPA2 Spanskdidaktikk 2
DIDATYS1 Tyskdidaktikk 1
DIDATYS2 Tyskdidaktikk 2
GEOVDID220-P Læring i geofagene
KJEMDID220-P Kjemididaktikk Vår 2021
MATDID210-P Matematikkdidaktikk 1
MATDID220-P Matematikkdidaktikk 2
MATDID231-P Representasjoner og problemløsning i matematikkundervisningen
MATDID241-P Bevis, resonnement og argumentasjon i matematikkundervisningen
NATDID210-P Læring i naturfagene
NATDID212-P Naturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis
NATDID220-P Naturfagdidaktikk
PEDA101 Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester Høst 2021
PEDA102 Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester
PHYSDID220-P Tilrettelegging for læring i fysikk
PPUDEL103 Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 3
PPUDEL104 Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 4
PPUPRA101 Praksis PPU 1.semester
PPUPRA102 Praksis PPU 2. semester Vår 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: