Emner: INF112 Innføring i systemutvikling


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap)


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DTEK Bachelorprogram i informatikk: datateknologi
BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap)
BASV-IKT Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: