Emner: OD3PER-K3 Periodonti + godkjent klinikk tredje studieår


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAOD-ODONT Integrert masterprogram i odontologi


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAOD-ODONT Integrert masterprogram i odontologi

Aktivt fra 2008


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: