Emner: PED116 Pedagogisk kompetanse


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-PED Bachelorprogram i pedagogikk


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: