Emner: SOS303 Metode - statistisk analyse


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-SOS Masterprogram i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-LÆSF Lektorutdanning med master i sosiologi
MASV-SOS Masterprogram i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2021

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: