Emner: MAPSYK301 Perspektiv i psykologisk vitenskap


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-PSYK Masterprogram i psykologi Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-AOP Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi
MAPS-PSYK Masterprogram i psykologi Fagfellevurdering - program - Høst 2021

Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: