Emner: PED322 Forskningsmetode


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-PEDIK Masterprogram i pedagogikk, deltid


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-PEDIK Masterprogram i pedagogikk, deltid

Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: