Studieprogram: BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudierInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ALLV111 Allmenn litteraturvitenskap: Litteratur fra antikken til middelalder/renessanse
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken
ALLV113 Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteratur og poetikk fra opplysningstiden/romantikken til i dag
ALLV114 Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteraturteori
ENG107 Engelsk grammatikk II
ENG114 Engelsk grammatikk I
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi
ENG118 Utvalgt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk
ENG119 Utvalgt emne i engelsk språkvariasjon
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur
ENG125 Britisk litteratur og kultur
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie
ENG222 Engelskspråklig litteratur og kultur
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk
ENG224 Engelskspråklig litteratur og kultur
ENG261 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: språkhistorie
ENG262 Semesteroppgave i engelskspråklig litteratur og kultur
ENG263 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: moderne engelsk
ENG264 Semesteroppgave i engelskspråklig litteratur og kultur
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden
FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet
FIL124 Introduksjon til praktisk filosofi
FIL129 Filosofiske klassikere
FIL231 Åpent emne
FIL251 Bacheloroppgave i filosofi
HIS101 Oversikt over eldre historie til 1750
HIS102 Oversikt over nyere historie fra 1750 Vår 2022
HIS250 Bacheloroppgave i historie
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden
KUVI104 Fortelling og fortolkning fra folkeeventyr til falske nyheter Høst 2022
KUVI105 Tingene og vi. Materialitet og mening
KUVI250 Bacheloroppgave i kulturvitenskap
KVIK100 Kjønnsforskningens tenkemåter
KVIK101 Kjønn i det moderne
KVIK102 Likestilling og mangfold
KVIK201 Nyere teorier om kjønn og seksualitet
LOG110 Introduksjon til formallogikk
LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2022
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900
NOLI103 Nordisk: Den eldre litteraturen
NOSP105 Nordisk: Språkhistorie og talemål
NOSP106 Nordisk: Den nordiske språkgreina
NOSPAN101 Moderne norsk Vår 2022
SANT102 Sosialt liv i globalt perspektiv
SANT103 Materialitet: miljø, sted og økonomi
SANT104 Kultur, mening og kommunikasjon Høst 2022
SANT105 Makt: uttrykk og tilsløringer
SANT215 Komparativ regional etnografi
SANT260 Bacheloroppgave Vår 2022
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori
SOS103 Samfunnsstrukturer i endring Høst 2022
SOS201 Sosiologisk forskning: Teori og metode
SOS202 Bacheloroppgave i sosiologi Vår 2022
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: