Studieprogram: BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskapInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
DASPSTAT Statistikk for kognisjonsforskning Vår 2022
EXFAC00SK Examen facultatum, Språkkunnskap
FIL105 Innføring i sinnsfilosofi
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden
FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet
FIL125 Introduksjon til teoretisk filosofi
FIL129 Filosofiske klassikere
FIL251 Bacheloroppgave i filosofi
INF100 Innføring i programmering
INF101 Objektorientert programmering
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering
INF122 Funksjonell programmering
INF223 Kategoriteori
INF227 Innføring i logikk
INFO180 Metoder i kunstig intelligens
INFO282 Knowledge Representation and Reasoning
KOGVIT101 Introduction to the Cognitive Sciences
LING122 Språk og kognisjon Høst 2022
LOG110 Introduksjon til formallogikk
LOG111 Deduksjon og metalogikk
MAT111 Grunnkurs i matematikk I
MAT121 Lineær algebra
PSYK120 Biologisk og kognitiv psykologi
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2006


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: