Emner: INFO361 Forskningstema i menneske-maskin interaksjon (HCI)


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-INFO Masterprogram i informasjonsvitenskap Fagfellevurdering - program - Høst 2022


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-MIX Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign

Aktivt fra 2009


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: