Emner: MEDOD1 Første semester medisin- og odontologistudiet


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet Fagfellevurdering - program - Høst 2022


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet Fagfellevurdering - program - Høst 2022

Aktivt fra 2015


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: