Emner: MOL204 Anvendt bioinformatikk


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-MOL Bachelorprogram i molekylærbiologi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-MOL Bachelorprogram i molekylærbiologi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: