Studieprogram: BAPS-PSYK Bachelorprogram i generell psykologiInneholder emner (i 2023):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie
PSYK112 Sosial- og personlighetspsykologi
PSYK113 Innføring i metode
PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi
PSYK202 Metode
PSYK206 Artikkellesning i generell psykologi
PSYK207 Læring og atferdspsykologi
PSYK208 Affekt og kognisjon
PSYK250 Bacheloroppgave i generell psykologi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: