Emner: PROPSY307 Skole- og opplæringspsykologi


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRPSYK Profesjonsstudiet i psykologi Fagfellevurdering - profesjonsstudiet i psykologi 2023 - Høst 2023


Tilhører studieprogram (i 2023):Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: