Emner: SAMPOL107 Politisk mobilisering


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-SAPO Bachelorprogram i sammenliknende politikk Vår 2023


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-EUR Bachelorprogram i europastudier Vår 2023
BASV-SAPO Bachelorprogram i sammenliknende politikk Vår 2023
ÅRSV-SAPO Årsstudium i sammenliknende politikk
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2014


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: