Emner: MTEK100 Innføring i medisinsk teknologi


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-MTEK Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-MTEK Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)

Aktivt fra 2017


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse: