Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
KDDI201 Kunst- og designdidaktikk 1
KDDI202 Kunst- og designdidaktikk 2
KDPRA210 Praksis for Praktisk-pedagogisk utdanning, kunst og design (heltid)
KDPRA211 Praksis for Praktisk-pedagogisk utdanning, kunst og design (deltid)
KMDPED201 Pedagogikk 1
KMDPED202 Pedagogikk 2
MUF101 Musikk, kultur og samfunn
MUF202 Improvisasjon
MUF203 Folkemusikkutøving
MUG105 Music in World Cultures
MUG107 Musikkteori I
MUG110 Musikkteori I - jazz
MUG111 Musikkteori II - jazz
MUG112 Musikkteori fordypning
MUG117 Musikkhistorie klassisk
MUG118 Musikkhistorie jazz
MUG119 Examen Facultatum, Akademisk skriving for Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon
MUG144 Hoveddisiplin komposisjon 1
MUG145 Hoveddisiplin komposisjon 2
MUG150 Utøvende støttedisiplin, bruksklaver, notebasert
MUG151 Utøvende støttedisiplin, bruksinstrument, akkordbasert
MUG153 Utøvende støttedisiplin, trommer/rytmikk
MUG160 Utøvende støttedisiplin, ensembleledelse
MUPED202 Pedagogikk 2
MUPED202 Pedagogikk 2
MUTP105 Samspill i musikkterapigrupper
MUTP202 Samfunnsmusikkterapi
MUTP205 Innføring i musikkterapeutisk praksis
MUTP206 Musikkterapeutisk teoriutvikling
MUTP207 Kreativ stemmebruk i musikkterapi
MUTP302 Musikkterapeutisk improvisasjon
MUTP303 Musikkterapeutisk profesjonskunnskap
MUTP305 Musikkterapi i helsesektoren I
MUTP306 Musikkterapi i helsesektoren II
MUTP312 Musikkterapeutisk forskningsmetode
MUTP350 Masteroppgave i musikkterapi
MUV211 Ensembleledelse korps
MUV214 Ensemblefordypning/Kammermusikk I
MUV215 Ensemblefordypning/Kammermusikk II
MUV227 Biinstrument A
MUV228 Biinstrument B
MUV229 Biinstrument påbygging
MUV236 Musikkformidling
MUV243 Musikkdramatikk
MUV244 Samtidsmusikk
MUV245 Musikkdramatikk påbygging
MUV246 Tidlig musikk, ensemble I
MUV247 Tidlig musikk, ensemble II
MUV276 Arrangering/Instrumentasjon
MUV277 Kontrapunkt/Generalbass
MUV280 Popular Music Studies Høst 2021
MUV294 Hoveddisiplin komposisjon 3
MUV295 Hoveddisiplin komposisjon 4
MUV296 Utøvende støttedisiplin, profesjonskunnskap
MUV297 Utøvende støttedisiplin, kritisk refleksjon og formidling
MUV315 Spesialemne I for komponister
MUV316 Spesialemne II for komponister
MVK100 Innføring i musikkvitenskap
MVK101 Musikkproduksjon
MVK102 Å skrive om musikk
MVK104 Griegstudier
MVK110 Hovedinstrument musikkvitenskap
MVK210 Music, Gender and Sexuality
MVK230 Russian Music: Concert Hall to Dance Club
MVK250 Bacheloroppgave i musikkvitenskap Vår 2021

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling