Studieprogram: BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap


Inneholder emner (i 2019):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
DASPSTAT Statistikk for kognisjonsforskning
EXFAC00SK Examen facultatum, Språkkunnskap
FIL105 Innføring i sinnsfilosofi Vår 2019
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden Vår 2019
FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet Høst 2019
FIL125 Introduksjon til teoretisk filosofi
FIL129 Filosofiske klassikere
FIL251 Bacheloroppgave i filosofi
INF100 Innføring i programmering Høst 2019
INF101 Objektorientert programmering Vår 2019
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering Høst 2019
INF122 Funksjonell programmering Høst 2019
INF223 Kategoriteori Vår 2019
INF227 Innføring i logikk Vår 2019
INFO102 Formelle metoder for informasjonsvitenskap
INFO282 Knowledge Representation and Reasoning
KOGVIT101 Introduction to the Cognitive Sciences
LING122 Språk og kognisjon Vår 2019
LOG110 Introduksjon til formallogikk Vår 2019
LOG111 Deduksjon og metalogikk Vår 2019
MAT111 Grunnkurs i matematikk I Høst 2019
MAT121 Lineær algebra
PSYK120 Biologisk og kognitiv psykologi
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2006


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: