Emner: FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet


Tilhører studieprogram (i 2019):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap
ÅRHF-FILO Årsstudium i filosofi

Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: