Studieprogram: BASV-SAPO Bachelorprogram i sammenliknende politikkInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2021
SAMPOL105 Stats- og nasjonsbygging
SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati
SAMPOL107 Politisk mobilisering
SAMPOL115 Democracy and Democratization
SAMPOL260 Bacheloroppgave i sammenliknende politikk

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: