Studieprogram: BASV-SOS Bachelorprogram i sosiologiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2021
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori Vår 2021
SOS103 Samfunnsstrukturer i endring
SOS201 Sosiologisk forskning: Teori og metode
SOS202 Bacheloroppgave i sosiologi
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: