Emner: MVK101 Musikkproduksjon


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-MVK Bachelorprogram i musikkvitenskap Vår 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-MVK Bachelorprogram i musikkvitenskap Vår 2021

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: