Emner: PED395 Masteroppgave i pedagogikk


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-PED Masterprogram i pedagogikk Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-PED Masterprogram i pedagogikk Fagfellevurdering - program - Høst 2021

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: