Emner: TVEPS Tverrprofesjonell læring


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAOD-TANNP Bachelorprogram i tannpleie Vår 2021

Aktivt fra 2014


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: