Emner: HIS102 Oversikt over nyere historie fra 1750


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-HIS Bachelorprogram i historie Høst 2022


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-HIS Bachelorprogram i historie Høst 2022
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier
BASV-EUR Bachelorprogram i europastudier
MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap
MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk
MASV-LÆSF Lektorutdanning med master i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2022
ÅRHF-HIS Årsstudium i historie
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: