Emner: MEVI104 Retorikk og strategisk kommunikasjon


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-MEVI Bachelorprogram i medier og kommunikasjon


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-RET Bachelorprogram i retorikk
BASV-MEVI Bachelorprogram i medier og kommunikasjon
ÅRSV-MEVI Årsstudium i medier og kommunikasjon

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: