Emner: AORG103 Politikk og forvaltning


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-AORG Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: