Emner: INFO132 Innføring i programmering


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-INFO Bachelorprogram i informasjonsvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-AIKI Bachelorprogram i kunstig intelligens
BASV-INFO Bachelorprogram i informasjonsvitenskap
BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign Vår 2022
MASV-ITØK Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør)
ÅRSV-INFO Årsstudium i informasjonsvitenskap

Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: