Emner: KJEM231 Videregående organisk kjemi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMN-KJEM Masterprogram i kjemi


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: