Emner: PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og varmelære


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-PHYS Bachelorprogram i fysikk


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-BIO Bachelorprogram i biologi Høst 2022
BAMN-KJEM Bachelorprogram i kjemi
MAMN-HAVSJ Integrert masterprogram i havbruk (sivilingeniør)
MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: