Studieprogram: BASV-SAPO Bachelorprogram i sammenliknende politikkInneholder emner (i 2023):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode
SAMPOL105 Stats- og nasjonsbygging Vår 2023
SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati Vår 2023
SAMPOL107 Politisk mobilisering Vår 2023
SAMPOL115 Democracy and Democratization
SAMPOL260 Bacheloroppgave i sammenliknende politikk
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: