Emner: KJEM210 Kjemisk termodynamikk


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMN-KJEM Masterprogram i kjemi


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-ENER Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)
BAMN-KJEM Bachelorprogram i kjemi
MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: